Super User

Super User

Pazartesi, 09 Mart 2015 20:03

Çürük Elma Filmi

Köyümüzde ve köyümüz çocukları ile çekilen Çürük Elma Filmi

 

http://www.youtube.com/watch?v=W5FCKyO9pkU

Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi

 Araştırma kapsamına giren ikinci yöre olan Küçük Muhsine köyünde yün elde etmek amacıyla hayvandan kırkım işlemi Haziran ayında ve senede bir kez yapılmaktadır. Köyde yıkanan yünler önceleri taranırken günümüzde bu işlem dışarda para karşılığı yapılmaktadır. Taranan yünler iğlerle eğrilmekte ve ip haline getirilmektedir.

Yörede Istar'da denilen tezgahlar kullanılmaktadır. Bu tezgahların alt ve üst leventlerine yörede iğ denilmektedir. Köyde mevcut tezgah sayısı 10, yılda üretilen halı sayısı 30-50 civarındadır.

Eğrileri ipler "Gelep" adı verilen çileler haline getirilerek boyanması için şehre gönderilmektedir. Kullanılan boyalar kimyasaldır.

Çeyizlik halılar için yörede ipler, dokuyucular tarafından doğal boyalarla renklendirilmektedir. Yörede "Çöğen" denilen kök boya kırmızı ve kınalı sarı adı verilen koyu sarı renk elde edilmektedir.

Ayrıca sütleğen ve sarmaşık bitkisinden de san renk elde edilmektedir.Kök boyadan kırmızı renk elde etmek için boya maddesi yıkanıp kurutulduktan sonra ezilerk toz haline getirilmektedir.

10-15 Litre kadar yoğurt suyu içine 250gr. kadar şap ilave edilerek su kaynatılır. Yörede şap "Seğ"' olarak bilinmektedir.

Şapla kaynayan yoğurt suyuna "Gelep" adı verilen çileler atılarak kaynatılmaktadır. Boyanın daha iyi tutması ve renk vermemesi için yapılan bu işleme "Seğleme" "Açılama" denilmektedir. Seğleme işleminden geçen gelepler daha sonra kurumaya bırakılır.

Ezilen boya Meşe ağacı kabuklarının parçalanarak atıldığı su içinde kaynatılır, 1 kg. boyada 3'aklaşık lkg. kadar ip renklendirilmektedir.

24 Saat boya içinde bekletilen ip boyadan çıkarıldıktan sonra büyük baş hayvan idrarı içinde birkaç dakika bekletilmektedir. Bu işlem iplerin parlaması için 3'apılm aktadır. Yörede idrar elde etmek için sığır kullanılırken, özellikle camızın idrarı iplere istenmeyen bir görüntü verdiği için tercih edilmemektedir.

Bu işlemden sonra gelepler hemen yıkanarak kurumaya alınmaktadır. Koyu renk için 1 kg. ipe 1 kg. kadar boya kullanılırken boya miktarı az tutulursa kınalı sarı denilen ko3aı sarı renk elde edilmektedir.

Yine yörede sütleğen bitkisinden sarı renk elde edilmektedir. Yıkanan sütleğen bitkisi kaynatılarak ipler bu sujnın içinde bekletilmektedir.

Teknik olarak bu yörede de Gördes düğüm tekniği kullanılmaktadır, ilme sıralarından sonra aynı kalınlıkta iki bükümlü iplerin kullanıldığı, iki yada üç sıra argaç atılmaktadır. Tezgahtan çıkartılan halı, sadece çırpılmakta başka bir işlemden geçirilmemektedir.

Tezde köyümüzde incelenen 10 halının fotğrafları ve açıklamalarıda mevcuttur.

Köyümüzle ilgili kısım tezin 84. sayfasında halı fotografları ise 134. sayfa yer almaktadır. İncelemeniz dilegiyle. Saygılar.

Tez çalışmasının tamamını görmek için Tıklayınız.

Pazartesi, 09 Mart 2015 19:57

Şehitlerimiz

 

Konya Büyükşehir Belediyesi Şehitlik kayıtlarından ulaşılan bilgilere göre İstiklal Savaşı Şehitlerimizin listesidir.

Adı : AHMET
Baba : HASAN
Lakap :  DELİ HASAN OĞLU
Doğum Yılı : 1306
İl-İlce : SELÇUKLU
Bucak : SİLLE
Köy : KÜÇÜK MUHSİNE
Vefat Yeri : KEREVİZDERE DE
Vefat Tarihi : 30-04-1915
 
        1.DÜNYA/ÇANAKKALE
Askerlik Şube : SİLLE
Ordu/Kolordu/Fırka : 0/0/0
Alay-Tabur-Bölük : 10/1/3
Sınıf : PİYADE
Rütbe : ER
Özel Birlik : -

 

Adı : VELİ
Baba : MEHMET
Lakap :  
Doğum Yılı : 1306
İl-İlce : SELÇUKLU
Bucak : SİLLE
Köy : KÜÇÜK MUHSİNE
Vefat Yeri : 11.AĞIR MECRUHİN HASTAHANESİ
Vefat Tarihi : 06-07-1915
 
        1.DÜNYA/ÇANAKKALE
Askerlik Şube : SİLLE
Ordu/Kolordu/Fırka : 0/5/0
Alay-Tabur-Bölük : 4/4/13
Sınıf : PİYADE
Rütbe : ER
Özel Birlik : -

 

Adı : KÖMÜRCÜ HASAN
Baba : MEHMET
Lakap :  
Doğum Yılı : 1306
İl-İlce : SELÇUKLU
Bucak : SİLLE
Köy : KÜÇÜK MUHSİNE
Vefat Yeri : ÇİZAN
Vefat Tarihi : 30-03-1911
 
TRABLUSGARP
Askerlik Şube : KONYA
Ordu/Kolordu/Fırka : 0/16/0
Alay-Tabur-Bölük : 0/3/11
Sınıf : -
Rütbe : ER
Özel Birlik : -

 

Adı : SELAHATTİN YAMAN
Baba :  
Lakap :  
Doğum Yılı : 1946
İl-İlce : SELÇUKLU
Bucak : SİLLE
Köy : KÜÇÜK MUHSİNE
Vefat Yeri : MARDİN KIZILTEPE
Vefat Tarihi : 09-03-1975
 
 
Askerlik Şube : SİLLE
Ordu/Kolordu/Fırka :  
Alay-Tabur-Bölük :  
Sınıf : PİYADE
Rütbe : ASTEĞMEN
Özel Birlik : -
Pazartesi, 09 Mart 2015 19:55

Hacı Haydar Sultan Veli

Erenler Sultanı Büyük Veli Hacı Haydar Sultan (Erenler Tepesi)

Merkez Küçükmuhsine Köyü Erenler Tepesinde yatır. Küçükmuhsine köyü 1071 yılında Malazgirt meydan muharebesinden az bir zaman sonra kurulmuş tur. Köyde zeybekler, balaklar, koca hasanlar, Sel­çuklar, hanlılar mevcut olduğu bilinmektedir. Konya yıllığında Ulumuhsine ve Küçükmuhsine köylerinin Türklerin kayı boyundan geldiği an­laşılmıştır.

Söylentilere göre Selçuk beylerinden birinin iki kızından birini Büyükmuhsine ( Ulumuhsine) birini de Kiçimuhsine (Küçükmuhsine) köyüne verdiği bu iki köy bu isimleri iki kızdan aldığı söylen­mektedir. Köy Konya ya 25 Km.dir. 150 hane civarındadır ve 770 nüfusludur. Küçükmuhsine köyü Mevlana Celalettin Rumi türbesine senelik öcri 1045 akça ödediği tespit edilmiştir. Aynı köyde Mevlana vakıf değirmenleri içerisinde 29. sırayı almaktadır. Altınapa Hanın 598 Hicri 1201 Miladı yılında Beyşehir’e giden gurgurum Selçuklu Yolu üzerinde Küçükmuhsine köyünün mevcut olduğu İbrahim Hakkı Konyalının Konya tarihinde mevcuttur.

Konya’ya 20 Km’de bulunan Altınapa hanının üzerindeki kümbet ve kemer taşlarının Küçükmuhsine köyünden getirildiği tetkik neticesinde anlatılmıştır. Köyün yakın tarihlere kadar her tarafı tamamen orman­lık olduğu bu gün bir vasiyet üzerine köyde Rasim İŞCAN’ın evinde köyün hemen yakınında bulunan bir dağın burnu ve karaardıç denen mevki­den kesilen odununun mevcut olduğu tespit edilmiştir. Küçükmuhsine köyü içinde yakın zamana kadar büyük bir medresenin mevcut olduğu sonunda yıkıldığı anlaşılmış tır. Köyün tam doğusunda 500 M2lik bir Erenler tepesi denen bir tepenin bulunduğu tepenin önünde büyük kemer taşların hemen önünde asırlık 9 büyük çamın olduğu bu gün bu çamlara kimsenin dokunmadığı tespit edilmiştir.

Aynı köyden 1300 Doğumlu ve hane sahibi olan Ali Camızcı bizim odamıza Dere kasabasından Nuri Efendi Hoca, Başara Kasabasından Osman Efendi Hoca, Tatköy’den Hulusi Efendi Hoca, Ağrıs Kasabasından Bekteş Oğullarından Mustafa Efendi Hoca, Kızılören nahiyesinden Medrese müderrislerinden Alim ve Veli Seyyit Efendi Hoca Efendiler bizi odamı­za babamın misafiri olarak kış devrelerinde gelirler 15-2O gün misafir kalırlar bende kendilerine hizmet ederdim dedi.

1904 yıllarında Konya valisi Ferit Paşa Seyyit Efendi Hoca­yı Kızılviran nahiyesinde ve medresesinde sık sık ziyaret etmektedir. Bir gün medreseyi ziyarete gelen Ferit Paşaya yemek hazırlanması için eve haber verilir. Evde arpa utlundan başka bir şey bulunmadığı hoca efendinin ailesi evinin havlusunda iki elini başına koyarak bir müddet ağladığı o esnada uzaktan geldiği anlaşılan bir atlı iki tane heybe ile hoca efendinin evini sorduğu eve gelen o atlının heybesinde et, süt, yoğurt, peynir, yağ, kaymak, ekmek ve yumurtanın bulun­duğu hoca efendiye hediye olaraktan getirdiğini komşuların hemen hoca efendinin evine gelip misafir olan Ferit Paşaya gereken yemeğin yapıldığı öğrenilmiştir.

Seyyit Efendi Hoca bir gün bir mecliste sohbet esnasında Küçükmuhsine köyü erenler tepesindeki yatır satın hacı haydar sultan veli olduğunu ve zamanının kırklarından ve imamlarından olduğunu nakletmiştir. Yukarıdaki ismi geçen Hoca Efendilerin kış devrelerinde köye gelmeleri Hacı Haydar Sultan Velinin manevi daveti olsa gereğidir.

 

Mevlana İhtisas Kütüphanesinde 2176-5997 nolu yazma eserlerde Hacı Haydar Sultan Velinin kaydına rastlanmıştır. Aynı zamanda Doktor Hasan Özönder’in Konya velileri adlı eserinde Hacı Haydar Sultan Veli’nin ismine rastlanmıştır. 1950 yılında köyde Nafiz Yılmaz’ın oğlu Habib Yılmaz’ın düğününe gelen Konya merkez vaizi Konya ve havalisi Nakşi tarikatı hulefasından Esat Erbil Efendinin vazifelendirdiği Hadimli Hacı Osman Güleryüz Efendi erenleri ziyaret edip burada Hacı Haydar Sultan Veli yatır demiştir. Hukukçu din alimi ve hafız olan Mustafa Tozoğlu Efendi köyde erenlere bakarak şu dörtlüğü söylemiştir.

Aslı Arslan Yatağıdır

Erenlerdir Dağı vardır

Her şehirde namı vardır

Sultanı Kiçimuslanın.

Köyde Küçük Emin ve Hacı Ayış (Ayşe) kardeşler bize küçük Fadim denen kadın der idi Havuç karı denen kadın babama haber göndermiş şekke ha­sana selam söyleyin taş yaktı yaş yaktı erenlerde Hacı Haydar Sultan Veliye pilav döküversin demiş babam kireç yakar idi 1949 yılında köye üç derviş gelmiş akçam yemeğini misafir oldukları evde yedikten sonra erenlere Hacı Haydar Sultan Veliyi ziyarete gitmişler ve hazretin yanın­da gecelemişler. Sabahleyin üç dervişten ikisinin köye gelmiş olduğu köyden Dere kasabasına oradan Merama Hacı Mustafa namındaki kimsenin merkeplerle getirdiği diğer derviş ise dağ yolu ile Konya’ya geçmiştir.

Köyümüzden olup Konya merkez vaizlerinden Nuri Efendi Hoca eren­lerde bir rahmet duasına çıkıldığında orada bulunan cemaate, cemaat kabri geçelimde öyle duralım namaza demiştir. Hacı Hıfzı Toprak bunu nak­letmiştir. Köyden Ali İşleğin hanımı Şerife bir tarih Konya devlet has­tanesinde yatır iken yanındaki kadın hastanın yanına bir ziyaretçi gelir, gelen ziyaretçi kadın bana sen nerelisin diye sorunca bende Küçükmuhsine’ denim dediğimde o kadın bana biz babamla şu hastamızı uçakla İstanbul’dan ziyarete geldik sizin erenlerde yatır Hacı Haydar Sultan Velidi ziyaret ettik dedi. 19800 yılında Abdullah Duran isminde bir ziyaretçi erenlerde su dörtlüğüsöylemiştir.

Dokuz çamlı belimiz var

Konya gibi ilimiz var

Erenlerde gülümüz var

Haydar sultan velimiz var.

Köyden İbrahim İnan diyor ki; Ben on iki yaşlarında idim yaz günü evimizin damında gece yatır iken erenlerde yüksek sesle kuranı kerim okunduğunu işittim ve anama söyledim anam bana oğlum sen yat uyu dedi. Köyden Gökkızın Fadim denen kadın 1978 de 86 yaşında vefat etmiş olup anam Gökkız bana derdi ki ben gençliğimde iki elinde iki bakraç kova ve elbisesi kireç veya beyaz toprak bulaşığı olan her tarafı beyaz bir kadının köyün doğu poyrazında İsmail gölü denen bir pınardan suyualıp erenlere doğru gittiğini gördüm o tarihlerde Velinin başucundaki büyük dergâhın daha yıkılmamış olduğu anlaşılmaktadır.

Konya’dan Ali hoca namındaki bir kimse ben bir hastalığım sebebiyle bir hoca efendiye okunmaya gitmiştim. Hoca efendinin ne okuduğunu dikkatle dinledim. Duasının içinde yarabbi erenlerde yatır Hacı Haydar Sultan hürmetine şu hastaya hayırlı şifalar verdiye dua etti dedi. Hacı Haydar Sultan Veli 8,5 asırdır bazı kimseler tarafından bilinip türbesi ve dergâhı ziyaret edilmiştir. Köyden Şemedin Hacı Mehmet; Dedem erenlerde bir

çam direği kesip ahıra atmış bizin koyun keçimiz sığır ve diğer hayvanlarımız zaman zaman çok zarar görüyor idi biz bunu babamla tespit edip ahırdaki direk olaraktan kullandığımız o çamı yerinden söktük ve erenlere attık geldik ve ondan sonra hayvanlarımıza bir zarar olmadı demiştir.

Köyde Mevlüt ve İbrahim İnanır kardeşler erenlerden çam kesip bir gece evlerinde uyurken evleri yanmıştır. Ondan sonra erenlerden bir daha çam kesip getirmemişlerdir.

Köyde Halil İbrahim Babayiğit diyor; Babam bana dedi ki bir tarih köyümüze yabancı bir İhtiyar derviş geldi ve misafir odasında üç gün kaldı giderken hep köylüler beraber uğurladık. Babam sona ben kaldım derviş bana dedi ki bazı kimseler erenlerde hazine arıyorlar orada hazine yoktur ve büyük bir veli yatmaktadır dedi.

Ali Keskin ben anam babam ve nenem dedemden işitirdim erenlerde Hacı Haydar Sultan yatır diye kabrin etrafı kafa taşları ile çevrili idi. Başucunda siyah büyük bir taş var idi. O büyük taşın olduğunu köyden Ayşe Güneş, Elmas Yıldırım, Elmas Şemetgil, Kamil Gönen söylemiştir. Mevcut kabrin başucunda ve iki metre derinlikte 80 Santim uzunluğunda 40 santim yükseklisinde olan taş bulunmuştur. Ve Hazretin kitabesi de taşın üzerinde yazılı olduğu anlaşılmıştır. Yazı Hüvelbaki sene 568 hicri Hacı Haydar Sultan yazılıdır. Yazı kabartmadır. Hacı Haydar Sultan Veli­nin burada türbesinin ve dergâhının bulunduğu katiyetle sabit olup Konya Müze Vakıflar Turizm Kültür Müdürlükleri tarafından görülmüş Fen ve Edebiyat Fakültesi öğretim üyelerinden ziyaretçi olmuştur. Büyük velinin burada mevcut olduğu tespit edilmiştir.

Az bir zaman içinde Velinin türbesi büyük bir ziyaretçi akınına uğramıştır. Ziyaretçiler memnun oldukları ve hazretin himmetine vasıl oldukları söylenmektedir. Köyden Hacı Ahmet Şahin dedi; Erenlerde bir kazı esnasında Hacı Tayip Efendi Hoca topraktan yapılmış bir abdest bardağı bulduğunu söyledi ben de onu bizzat gördüm dedi Hacı Mustafa Şahin ve kardeşi Ahmet Şahin dediler anam kadından işitirdik Erenlerde Hacı Haydar Sultan namına büyük bir evliye yatır diye.

Konya İmam Hatip ve Yüksek İslam Enstitüsü Arapça ve Farsça hocası olan Arif Etik Efendi Hoca erenleri üç defa ziyaretinde ben orada acayip bir feyz gördüm dedi. Köyde Ahmet Odabaşı Hoca Efendi bize gelen manevi bir emirle arkadaşlarımla beraber Konya’dan dağ yolu ile yaya olarak erenlere gidip ziyaret ettik dedi. Değirmen köylü Jandarma Memet diye bilinen kimse dedi; anam ameliyat olacak derecede hasta idi bir gece uykudan uyandıktan sonra oğlum bu gece bana erenlerden üç derviş geldi ve beni ameliyat etti dedi ve anam ondan sonrada hastalığından şifa bulup iyi oldu.        

Hacı Havva Akarslan dedi; anam sultan kadından işittim ben dağa odun ve yakacak toplamaya gittiğim zaman sırtıma alıp köye rahatça getirirdim bazen de erenlerdeki çamların altına dökülmüş olan kozalaklarını top­lar bir çuvala doldurur sırtıma alıp köye getirirken dizlerim titreye titreye getirirdim dedi. Köyde kadın isimlerinden Sultan erkek isimle­rinden Haydar’a rastlanmaktadır. Selçuk hükümdarlarından Kılınç Aslan birin oğlu olan mesut bir babasının yerine tahta geçmiş olup çok uzun bir süre süren saltanatı zamanında 1116-1156 tarihlerinde Küçükmuhsine köyü erenlerde yatır Hacı Haydar Sultan Veli aynı devirde yaşadığı dergâhının ve türbesinin aynı zamana rastladığı yapılan araştırma ve kazı neticesinde anlaşılmıştır. KAYNAK: Mevlana Şehri Konya Mehmet Önder sayfa 19-20. Konya Alaaddin Cami Altınapa Hanı Medresesi mescidi çeşmesi aynı tarihlerde temelleri atılmıştır. Köyün kuruluşunun daha 

eskilere dayandığı Hacı Haydar Sultan Velinin vefatından beri rahmet duasına çıkılacağı zaman devamlı olarak erenlere çıkılmıştır ve bu gelenek halen devam etmektedir. Köy Konya’ya 25 KM olduğundan zamanla Derbent Çiğil ve etrafındaki köylerden gelen misafirlerin uğrak yeri olmuştur ve halen misafir hane olarak köyde 7 adet misafirhane odası bulun­maktadır.

1981 yılında Medine’de ikamet eden din alimi ve Medine Harp Okulu Türkçe Öğretmeni Hacı Memduh Efendi 4 taksilik mahiyeti ile beraber Erenlerde Hacı Haydar Sultan Veliyi ziyaret etmiştir. Köyden Rasim Camızcı dedi; Yukarı cami imamı Hacı Rüştü Efendi Hoca bana dedi ki biz bir tarih erenlerde para aramak için yapmış olduğumuz kazı esnasında kireç­li ve Horasanlı büyük bir duvara rastladık dedi.

Aşık Seyraniden Bir Dörtlük

Arı geçmez çiçeğinden

Çiçek geçmez peteğinden

Bir erenler eteğinden

Kesme rabbani elim benim

Mutasavvur şairlerimizden Kaygusuz’un evliyayı dile getiren güzel bir nefesi.

Evliyaya eğri bakma

Kevnü mekân elindedir.

Mülke hükmü veren odur

İki cihan elindedir.

Sen anı şöyle sanursun

Sen cileyin bir ademdir

Evliyanın sırrı vardır

Gizli ayan elindedir.

Hakk bunda getirdi ani kullarını

İrşat için isteyene İman verir kahru ihsan elindedir.

Hak zatıyla sıfatıyla tecelli eyledi onu varlı­ğı hak varlığıdır,

Emri süphan elindedir.

Kaygusuz abdal bu sırrı okudum anladım yazdım

Şimdi bu alemin hükmü kamil insan elindedir.

Şems ve Mevlana

Sayfa:48              

Cenabu hak alemlere rahmet olsun diye evliyayı yeryüzüne göndermiştir. Evliya haktan öyle bir kuvvete sahiptir ki atılmış olan oku ona geri getirir. Veliler hatırlatma ve unutturmaya kadirdirler. Şu halde herkesin gönlüne hakimdirler.  Şems ve Mevlana Sayfa 148

 


Köyümüzden Hacı Ömer Özdemir, Nafiz Yılmaz, Hacı Mehmet Ali Arıcı, Ali Gümüştaş, Hacı Mehmet Karabağ dediler; Biz gençliğimizde 5 arkadaş

Erenlere çam kesmeye gittik. Erenlerde çam keserken beşimiz de balta­larımız kırıp elimiz boş olarak köye döndük dediler.

Evliyayı Mevlana’dan dinleyelim "Hak ile oturup kakmak isteyen kişi velilerin huzurunda otursun."

Velilerin huzurundan kesilirsen helak oldun gitti günkü sen küllü olmayan bir cüzsün.

Velilerin huzurundan uzak1aşırsan hakikatte haktan da uzakla­şırsın.

Köyümüzde dışarıdan misafir olarak gelen hoca efendilerin zamanındaki bulunan alimler;

1-Konya Kapu cami vaizi Nuri Efendi Hoca

2-Konya Tahir Paşa cami imamı Tahir Efendi Hoca

3-Köyde Şükrü Efendi Hoca

4-Vehbi Efendi Hoca

5-Ahmet Efendi Hoca

6-Büyük Alim ve Sofi Seyyit Ali Efendi Hocanın bulunduğu.

1324 lü olan köyümüzden Hacı Mehmet Sarıgül dedi; Biz çocuk iken baharın kendi kuzularımızı halamın oğlu Halis ile erenler muhitine otlatmaya giderdik. Alim ve sofi olan Seyyit Ali Efendi Hoca bize siz kuzularınızla erenlere varmayınız ve orayı yaymayınız zira orada eren sizin ayağınızdan tutar der idi.

Hacı Ahmet Şahin ailesi Hatice Şahin dedi; Akrabamızdan Şerif gelin diye bilinen bir kadın anlatırdı birinci cihan harbine erenler­den bir grup asker düşmanlar çarpışmak için cepheye gittiklerini gördüm dedi.

Hacı Bektaşi Veliden

Evliyaya eğri bakma Kevnü mekan elindedir. Mülke hüküm süren odur. İki cihan elindedir. Sana yerden gökten büyük nasihat gördüğün ört görmediğin söyleme erenlerden pirden budur emanet gör­düğün ört görmediğin söyleme erenlerin yolunu sürerler hep demini dervişlerin muini Mevla zikredir zikri.

Noktayı görüp bağdan bağı bilerek hadan geçtim gamı ferdadan hayderle gezer gördüm, Sakin ol kimsenin gönlünü yıkma gerçek erenlerin izninden çıkma eğer adam isen ölmezsin korkma aşığı kurt yemez uç da değildir. Evliyayı münkirler hak yoluna asi dur. O yola asi olalı gönüllerin pasıdır. Hakikatin manasını şerh ile bilmediler erenler bu dirliği riya ile girmediler. Hakikat bir denizdir şeriat anda gemi çoklar gemiden çıkıp denize dalmadılar. Hakikat erenlerin şerh ile bilmediler hakikat birliğine çünriya demediler. YUNUSDAN

Hazırlayan : Muharrem AKARSLAN

Pazartesi, 09 Mart 2015 19:55

Halıcılık

Küçükmuhsine köyünde yün elde etmek amacıyla hayvandan kırkım işlemi Haziran ayında ve senede bir kez yapılmaktadır. Köyde yıkanan yünler önceleri taranırken günümüzde bu işlem dışarda para karşılığı yapılmaktadır. Taranan yünler iğlerle eğrilmekte ve ip haline getirilmektedir.

Köyümüzde Istar'da denilen tezgahlar kullanılmaktadır. Bu tezgahların alt ve üst leventlerine yörede iğ denilmektedir. Köyde mevcut tezgah sayısı 10, yılda üretilen halı sayısı 30-50 civarındadır.

Eğrileri ipler "Gelep" adı verilen çileler haline getirilerek boyanması için şehre gönderilmektedir. Kullanılan boyalar kimyasaldır.

 Çeyizlik halılar için yörede ipler, dokuyucular tarafından doğal boyalarla renklendirilmektedir. Yörede "Çöğen" denilen kök boya kırmızı ve kınalı sarı adı verilen koyu sarı renk elde edilmektedir.

Ayrıca sütleğen ve sarmaşık bitkisinden de san renk elde edilmektedir.Kök boyadan kırmızı renk elde etmek için boya maddesi yıkanıp kurutulduktan sonra ezilerk toz haline getirilmektedir.

10-15 Litre kadar yoğurt suyu içine 250gr. kadar şap ilave edilerek su kaynatılır. Yörede şap "Seğ"' olarak bilinmektedir.

Şapla kaynayan yoğurt suyuna "Gelep" adı verilen çileler atılarak kaynatılmaktadır. Boyanın daha iyi tutması ve renk vermemesi için yapılan bu işleme "Seğleme" "Açılama" denilmektedir. Seğleme işleminden geçen gelepler daha sonra kurumaya bırakılır.

Ezilen boya Meşe ağacı kabuklarının parçalanarak atıldığı su içinde kaynatılır, lkg. boyada 3'aklaşık lkg. kadar ip renklendirilmektedir.

24 Saat boya içinde bekletilen ip boyadan çıkarıldıktan sonra büyük baş hayvan idrarı içinde birkaç dakika bekletilmektedir. Bu işlem iplerin parlaması için 3'apılm aktadır. Yörede idrar elde etmek için sığır kullanılırken, özellikle camızın idrarı iplere istenmeyen bir görüntü verdiği için tercih edilmemektedir.

Bu işlemden sonra gelepler hemen yıkanarak kurumaya alınmaktadır. Koyu renk için 1 kg. ipe 1 kg. kadar boya kullanılırken boya miktarı az tutulursa kınalı sarı denilen ko3aı sarı renk elde edilmektedir.

Yine yörede sütleğen bitkisinden sarı renk elde edilmektedir. Yıkanan sütleğen bitkisi kaynatılarak ipler bu sujnın içinde bekletilmektedir.

Teknik olarak bu yörede de Gördes düğüm tekniği kullanılmaktadır, ilme sıralarından sonra aynı kalınlıkta iki bükümlü iplerin kullanıldığı, iki yada üç sıra argaç atılmaktadır. Tezgahtan çıkartılan halı, sadece çırpılmakta başka bir işlemden geçirilmemektedir.

 

 

Pazartesi, 09 Mart 2015 19:50

Tüzüğümüz

KÜÇÜKMUHSİNE KÖYÜ KÜLTÜR SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ

TÜZÜĞÜ

 

Derneğin Adı ve Merkezi

Madde 1- Derneğin Adı: “Küçükmuhsine Köyü Kültür Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği” dir.

Derneğin merkezi Konya’dır. Şubesi açılmayacaktır.

Derneğin Amacı ve Bu Amacı Gerçekleştirmek İçin Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri İle Faaliyet Alanı

Madde 2-Dernek, kültür, eğitim, sosyal ve çevre alanlarında faaliyet göstermek amacıyla kurulmuştur. Bu amaçlar doğrultusunda köyümüzde ve çevresinde ağaçlandırma, yeşillendirme çalışmaları yapmak, eğitim çalışmalarını yapmak için kurs açmak, seminer ve konferanslar verdirerek milli ve manevi değerlerimize sahip çıkmak, İhtiyaç sahibi öğrenciler için burs vermek, İhtiyaç sahibi hemşerilerimizin tespitini yapıp ayni ve nakdi yardımda bulunmak, sosyal alanda ise yardımlaşma ve dayanışmayı temin etmek için gerekli çalışmaları yapmak, köy şenlikleri ve benzeri kültürel etkinlikleri yapmak; bunlar için para toplamak ve harcamalarda bulunmak, yukarıda saydığımız bu amaçları gerçekleştirebilmek için gerekli tüm kurum ve kuruluşlarla ortak proje üretmek ve çalışmaları yapmak amacı ile kurulmuştur.

Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri

1-Faaliyetlerin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi için araştırmalar yapmak,

2-Kurs, seminer, konferans ve panel gibi eğitim çalışmaları düzenlemek,

3-Amacın gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin etmek, dokümantasyon merkezi oluşturmak, çalışmalarını duyurmak için amaçları doğrultusunda gazete, dergi, kitap gibi yayınlar ile üyelerine dağıtmak üzere çalışma ve bilgilendirme bültenleri çıkarmak,

4-Amacın gerçekleştirilmesi için sağlıklı bir çalışma ortamını sağlamak, her türlü teknik araç ve gereci, demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin etmek,

5-Gerekli izinler alınmak şartıyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunmak ve yurt içinden ve yurt dışından bağış kabul etmek,

6-Tüzük amaçlarının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler kurmak ve işletmek,

7-Üyelerinin yararlanmaları ve boş zamanlarını değerlendirebilmeleri için lokal açmak, sosyal ve kültürel tesisler kurmak ve bunları tefriş etmek,

8-Üyeleri arasında beşeri münasebetlerin geliştirilmesi ve devam ettirilmesi için yemekli toplantılar, konser, balo, tiyatro, sergi, spor, gezi ve eğlenceli etkinlikler vb. düzenlemek veya üyelerinin bu tür etkinliklerden yararlanmalarını sağlamak,

9-Dernek faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz mal satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek ve taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis etmek,

 

10-Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda vakıf kurmak, federasyon kurmak veya kurulu bir federasyona katılmak, Gerekli izin alınarak derneklerin izinle kurabileceği tesisleri kurmak,

11-Uluslararası faaliyette bulunmak, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olmak ve bu kuruluşlarla proje bazında ortak çalışmalar yapmak veya yardımlaşmak,

12-Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek,

13-Dernek üyelerinin yiyecek, giyecek gibi zaruri ihtiyaç maddelerini ve diğer mal ve hizmetlerle kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sandık kurmak,

14-Gerekli görülen yerlerde dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla temsilcilik açmak,

15-Derneğin amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer derneklerle veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için plâtformlar oluşturmak,

 Derneğin Faaliyet Alanı

Dernek, kültür, eğitim, sosyal ve çevre alanlarında faaliyet gösterir. Bu amaçlar doğrultusunda köyümüzde ve çevresinde ağaçlandırma, yeşillendirme çalışmaları yapmak, eğitim çalışmalarını yapmak için kurs açmak, seminer ve konferanslar verdirerek milli ve manevi değerlerimize sahip çıkmak, İhtiyaç sahibi öğrenciler için burs vermek, İhtiyaç sahibi hemşerilerimizin tespitini yapıp ayni ve nakdi yardımda bulunmak, sosyal alanda ise yardımlaşma ve dayanışmayı temin etmek için gerekli çalışmaları yapmak, köy şenlikleri ve benzeri kültürel etkinlikleri yapmak; bunlar için para toplamak ve harcamalarda bulunmak, yukarıda saydığımız bu amaçları gerçekleştirebilmek için gerekli tüm kurum ve kuruluşlarla ortak proje üretmek ve çalışmaları yapmak amacı ile kurulmuştur.

Üye Olma Hakkı ve Üyelik İşlemleri

Madde 3- Fiil ehliyetine sahip bulunan ve derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden ve Mevzuatın öngördüğü koşullarını taşıyan her gerçek ve tüzel kişi bu derneğe üye olma hakkına sahiptir. Ancak, yabancı gerçek kişilerin üye olabilmesi için Türkiye’de yerleşme hakkına sahip olması da gerekir. Onursal üyelik için bu koşul aranmaz.

Dernek başkanlığına yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu, dernek yönetim kurulunca en çok otuz gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir.

Derneğin asıl üyeleri, derneğin kurucuları ile müracaatları üzerine yönetim kurulunca üyeliğe kabul edilen kişilerdir.

Derneğe maddi ve manevi bakımdan önemli destek sağlamış bulunanlar yönetim kurulu kararı ile onursal üye olarak kabul edilebilir.

Üyelikten Çıkma

Madde 4- Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla, dernekten çıkma hakkına sahiptir.

Üyenin istifa dilekçesi yönetim kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır. Üyelikten ayrılma, üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez.

Üyelikten Çıkarılma

Madde 5-Dernek üyeliğinden çıkarılmayı gerektiren haller.

1-Dernek tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunmak,

2-Verilen görevlerden sürekli kaçınmak,

3-Yazılı ikazlara rağmen üyelik aidatını altı ay içinde ödememek,

4-Dernek organlarınca verilen kararlara uymamak.

5-Üye olma şartlarını kaybetmiş olmak,

Yukarıda sayılan durumlardan birinin tespiti halinde yönetim kurulu kararı ile üyelikten çıkarılır.

Dernekten çıkan veya çıkarılanlar, üye kayıt defterinden silinir ve dernek mal varlığında hak iddia edemez.

Üye ancak haklı sebeple çıkarılabilir. Çıkarma kararına yukarıda sayılan sebeplerin haklı sayılmayacağı iddiasıyla itiraz edilemez.

Ancak, çıkarma kararına haklı sebep bulunmadığı ileri sürülerek gene kurulda itiraz edilebilir.

Dernek Organları

Madde 6-Derneğin organları aşağıda gösterilmiştir.

1-Genel kurul,

2-Yönetim Kurulu,

3-Denetim Kurulu,

Dernek Genel Kurulunun Kuruluş Şekli, Toplanma Zamanı ve Çağrı ve Toplantı Usulü

Madde 7-Genel kurul, derneğin en yetkili karar organı olup; derneğe kayıtlı üyelerden oluşur.

Genel kurul;

1-Bu tüzükte belli edilen zamanda olağan,

2-Yönetim veya denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine otuz gün içinde olağanüstü toplanır.

Olağan genel kurul, 3 yılda bir, eylül ayı içerisinde, yönetim kurulunca belirlenecek gün yer ve saatte toplanır.

Genel kurul toplantıya yönetim kurulunca çağrılır.

Yönetim kurulu, genel kurulu toplantıya çağırmazsa; üyelerden birinin başvurusu üzerine sulh hâkimi, üç üyeyi genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

Çağrı Usulü

Yönetim kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az on beş gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi bir gazetede ilan edilmek veya yazılı ya da elektronik posta ile bildirilmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.

Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.

Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

 

 

Toplantı Usulü

Genel kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde ise üçte ikisinin katılımıyla toplanır; çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler.

Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir.

Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur.

Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazırın listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur.

Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir.

Genel kurulda, yalnızca gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme alınması zorunludur.

Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır. Onursal üyeler genel kurul toplantılarına katılabilir ancak oy kullanamazlar. Tüzel kişinin üye olması halinde, tüzel kişinin yönetim kurulu başkanı veya temsille görevlendireceği kişi oy kullanır

Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır. Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.

Genel Kurulun Oy kullanma ve Karar Alma Usul ve Şekilleri

Madde 8- Genel kurulda, aksine karar alınmamışsa, oylamalar açık olarak yapılır. Açık oylamada,  genel kurul başkanının belirteceği yöntem uygulanır.

Gizli oylama yapılacak olması durumunda ise, toplantı başkanı tarafından mühürlenmiş kağıtlar veya oy pusulaları üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra içi boş bir kaba atılır ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak sonuç belirlenir.

Genel kurul kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Şu kadar ki, tüzük değişikliği ve derneğin feshi kararları, ancak toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla alınabilir.

Toplantısız veya Çağrısız Alınan Kararlar

Bütün üyelerin bir araya gelmeksizin yazılı katılımıyla alınan kararlar ile dernek üyelerinin tamamının bu tüzükte yazılı çağrı usulüne uymaksızın bir araya gelerek aldığı kararlar geçerli değildir. Bu şekilde karar alınması olağan toplantı yerine geçmez.

 

 

Genel Kurulun Görev ve Yetkileri

Madde 9-Aşağıda yazılı hususlar genel kurulca görüşülüp karara bağlanır.

1-Dernek organlarının seçilmesi,

2-Dernek tüzüğünün değiştirilmesi,

3-Yönetim ve denetim kurulları raporlarının görüşülmesi ve yönetim kurulunun ibrası,

4-Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,

5-Dernek için gerekli olan taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,

6-Yönetim kurulunca dernek çalışmaları ile ilgili olarak hazırlanacak yönetmelikleri inceleyip aynen veya değiştirilerek onaylanması,

7-Dernek yönetim ve denetim kurullarının kamu görevlisi olmayan başkan ve üyelerine verilecek ücret ile her türlü ödenek, yolluk ve tazminatlar ile dernek hizmetleri için görevlendirilecek üyelere verilecek gündelik ve yolluk miktarlarının tespit edilmesi,

8-Derneğin federasyona katılması ve ayrılmasının kararlaştırılması ve bu hususta yönetim kuruluna yetki verilmesi,

9-Derneğin uluslararası faaliyette bulunması, yurt dışındaki dernek ve kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması,

10-Derneğin vakıf kurması,

11-Derneğin fesih edilmesi,

12-Yönetim kurulunun diğer önerilerinin incelenip karara bağlanması,

13-Mevzuatta genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi,

Genel kurul, derneğin diğer organlarını denetler ve onları haklı sebeplerle her zaman görevden alabilir.

Genel kurul, üyeliğe kabul ve üyelikten çıkarma hakkında son kararı verir. Derneğin en yetkili organı olarak derneğin diğer bir organına verilmemiş olan işleri görür ve yetkileri kullanır.

Yönetim Kurulunun Teşkili, Görev ve Yetkileri

Madde 10-Yönetim Kurulu, yedi asıl ve yedi yedek üye olarak genel kurulca seçilir.

Yönetim kurulu, seçimden sonraki ilk toplantısında bir kararla görev bölüşümü yaparak başkan, başkan yardımcısı, sekreter, sayman ve üye’yi belirler.

Yönetim kurulu, tüm üyelerin haber edilmesi şartıyla her zaman toplantıya çağrılabilir. Üye tam sayısının yarısından bir fazlasının hazır bulunması ile toplanır. Kararlar, toplantıya katılan üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınır.

Yönetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu taktirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.

 

 

Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri

Yönetim kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir.

1-Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden bir veya birkaçına yetki vermek,

2-Gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak,

3-Derneğin çalışmaları ile ilgili yönetmelikleri hazırlayarak genel kurul onayına sunmak,

4-Genel kurulun verdiği yetki ile taşınmaz mal satın almak, derneğe ait taşınır ve taşınmaz malları satmak, bina veya tesis inşa ettirmek, kira sözleşmesi yapmak, dernek lehine rehin ipotek veya ayni haklar tesis ettirmek,

5-Gerekli görülen yerlerde temsilcilik açılmasını sağlamak,

6-Genel kurulda alınan kararları uygulamak,

7-Her faaliyet yılı sonunda derneğin işletme hesabı tablosu veya bilanço ve gelir tablosu ile yönetim kurulu çalışmalarını açıklayan raporunu düzenlemek, toplandığında genel kurula sunmak,

8- Bütçenin uygulanmasını sağlamak,

9-Derneğe üye alınması veya üyelikten çıkarılma hususlarında karar vermek.

10-Derneğin amacını gerçekleştirmek için her çeşit kararı almak ve uygulamak,

11-Mevzuatın kendisine verdiği diğer görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak,

Denetim Kurulunun Teşkili, Görev ve Yetkileri

Madde 11-Denetim Kurulu, üç asıl ve üç yedek üye olarak genel kurulca seçilir.

Denetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu taktirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.

Denetim Kurulunun Görev ve Yetkileri

Denetim kurulu; derneğin, tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar.

Denetim kurulu; gerektiğinde genel kurulu toplantıya çağırır.

Derneğin Gelir Kaynakları

Madde 12-Derneğin gelir kaynakları aşağıda sayılmıştır.

1-Üye Aidatı: Üyelerden giriş ödentisi olarak 10 TL, aylık olarak ta 5 TL aidat alınır. Bu miktarları artırmaya veya eksiltmeye genel kurul yetkilidir.

2-Gerçek ve tüzel kişilerin kendi isteği ile derneğe yaptıkları bağış ve yardımlar.

3-Dernek tarafından tertiplenen çay ve yemekli toplantı, gezi ve eğlence, temsil, konser, spor yarışması ve konferans gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler,

4-Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler,

5-Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar.

6-Derneğin, amacını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu geliri temin etmek amacıyla giriştiği ticari faaliyetlerden elde edilen kazançlar.

7-Diğer gelirler.

Derneğin Defter Tutma Esas ve Usulleri ve Tutulacak Defterler *

  Madde 13-Defter tutma esasları;

Dernekte, işletme hesabı esasına göre defter tutulur. Ancak, yıllık brüt gelirin Dernekler Yönetmeliğinin 31. Maddesinde belirtilen haddi aşması durumunda takip eden hesap döneminden başlayarak bilanço esasına göre defter tutulur.

Bilanço esasına geçilmesi durumunda, üst üste iki hesap döneminde yukarıda belirtilen haddin altına düşülürse, takip eden yıldan itibaren işletme hesabı esasına dönülebilir.

Yukarıda belirtilen hadde bağlı kalmaksızın yönetim kurulu kararı ile bilanço esasına göre defter tutulabilir.

Derneğin ticari işletmesi açılması durumunda, bu ticari işletme için, ayrıca Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre defter tutulur.

Kayıt Usulü

Derneğin defter ve kayıtları Dernekler Yönetmeliğinde belirtilen usul ve esasa uygun olarak tutulur.

Tutulacak Defterler

Dernekte, aşağıda yazılı defterler tutulur.

a)İşletme hesabı esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

1-Karar Defteri: Yönetim kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.

2-Üye Kayıt Defteri: Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir.

3-Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.

4-İşletme Hesabı Defteri: Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.

5-Alındı Belgesi Kayıt Defteri: Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu belgeleri alan ve iade edelerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir.

6-Demirbaş Defteri: Derneğe ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullanıldıkları veya verildikleri yerler ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan düşürülmesi bu deftere işlenir.

Alındı Belgesi Kayıt Defteri ile Demirbaş Defterinin tutulması zorunlu değildir.

 

b)Bilanço esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

1-(a) bendinin 1, 2 ve 3 üncü alt bentlerinde kayıtlı defterler bilanço esasında defter tutulması durumunda da tutulur.

2-Yevmiye Defteri ve Büyük Defter: Bu defterlerin tutulma usulü ile kayıt şekli Vergi Usul Kanunu ile bu Kanununun Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri esaslarına göre yapılır.

Defterlerin Tasdiki

Dernekte, tutulması zorunlu olan defterler (Büyük Defter hariç), kullanmaya başlamadan önce il dernekler müdürlüğüne veya notere tasdik ettirilir. Bu defterlerin kullanılmasına sayfaları bitene kadar devam edilir ve defterlerin ara tasdiki yapılmaz. Ancak, bilanço esasına göre tutulan Yevmiye Defteri’nin kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda, her yıl yeniden tasdik ettirilmesi zorunludur.

Gelir Tablosu ve Bilanço Düzenlenmesi

İşletme hesabı esasına göre kayıt tutulması durumunda yıl sonlarında (31 Aralık) (Dernekler Yönetmeliği EK-16’da belirtilen) “İşletme Hesabı Tablosu” düzenlenir. Bilanço esasına göre defter tutulması durumunda ise, yılsonlarında (31 Aralık), Maliye Bakanlığınca yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğlerini esas alarak bilanço ve gelir tablosu düzenlenir.

Derneğin Gelir ve Gider İşlemleri

Madde 14-Gelir ve gider belgeleri;

Dernek gelirleri, (Dernekler Yönetmeliği EK- 17’de örneği bulunan) “Alındı Belgesi” ile tahsil edilir. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer.

Dernek giderleri ise fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır. Ancak derneğin, Gelir Vergisi Kanununun 94’üncü maddesi kapsamında bulunan ödemeleri için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre gider pusulası, bu kapsamda da bulunmayan ödemeleri için (Dernekler Yönetmeliği EK-13’ te örneği bulunan) “Gider Makbuzu” düzenlenir.

Dernek tarafından kişi, kurum veya kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri (Dernekler Yönetmeliği EK-14’ te örneği bulunan) “Ayni Yardım Teslim Belgesi” ile yapılır. Kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından derneğe yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise (Dernekler Yönetmeliği EK-15’ te örneği bulunan) “Ayni Bağış Alındı Belgesi” ile kabul edilir.

Alındı Belgeleri

Dernek gelirlerinin tahsilinde kullanılacak “Alındı Belgeleri” (Dernekler Yönetmeliği EK- 17’de gösterilen biçim ve ebatta) yönetim kurulu kararıyla, matbaaya bastırılır.

Alındı belgelerinin bastırılması ve kontrolü, matbaadan teslim alınması, deftere kaydedilmesi, eski ve yeni saymanlar arasında devir teslimi ve alındı belgesi ile dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler tarafından bu alındı belgelerinin kullanımına ve toplanılan gelirlerin teslimine ilişkin hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.

Yetki Belgesi

Yönetim kurulu asıl üyeleri hariç, dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler, yetki süresi de belirtilmek suretiyle, yönetim kurulu kararı ile tespit edilir. Gelir tahsil edecek kişilerin açık kimliği, imzası ve fotoğraflarını ihtiva eden (Dernekler Yönetmeliği Ek-19’da yer alan) “Yetki Belgesi” dernek tarafından iki nüsha olarak düzenlenerek, dernek yönetim kurulu başkanınca onaylanır. Yönetim kurulu asıl üyeleri yetki belgesi olmadan gelir tahsil edebilir.

Yetki belgelerinin süresi yönetim kurulu tarafından en çok bir yıl olarak belirlenir. Süresi biten yetki belgeleri birinci fıkraya göre yenilenir. Yetki belgesinin süresinin bitmesi veya adına yetki belgesi düzenlenen kişinin görevinden ayrılması, ölümü, işine veya görevine son verilmesi gibi hallerde, verilmiş olan yetki belgelerinin dernek yönetim kuruluna bir hafta içinde teslimi zorunludur. Ayrıca, gelir toplama yetkisi yönetim kurulu kararı ile her zaman iptal edilebilir.”

Gelir ve Gider Belgelerinin Saklama Süresi;

Defterler hariç olmak üzere, dernek tarafından kullanılan alındı belgeleri, harcama belgeleri ve diğer belgeler özel kanunlarda belirtilen süreler saklı kalmak üzere, kaydedildikleri defterlerdeki sayı ve tarih düzenine uygun olarak 5 yıl süreyle saklanır.

Beyanname Verilmesi

Madde 15-Derneğin, bir önceki yıla ait faaliyetleri ile gelir ve gider işlemlerinin yıl sonu itibarıyla sonuçlarına ilişkin (Dernekler Yönetmeliği EK-21’de sunulan) “Dernek Beyannamesi” dernek yönetim kurulu tarafından doldurarak, her takvim yılının ilk dört ayı içinde dernek başkanı tarafından mahallin mülki idare amirliğine verilir.

Bildirim Yükümlülüğü

Madde 16-Mülki amirliğe yapılacak bildirimler;

Genel Kurul Sonuç Bildirimi

Olağan veya olağanüstü genel kurul toplantılarını izleyen otuz gün içinde, yönetim ve denetim kurulları ile diğer organlara seçilen asıl ve yedek üyeleri içeren (Dernekler Yönetmeliği EK-3’ te sunulan) “Genel Kurul Sonuç Bildirimi” ve ekleri yönetim kurulu başkanı tarafından mülki idare amirliğine bildirilir:

Genel kurul sonuç bildirimine;

1-Divan başkanı, başkan yardımcıları ve yazman tarafından imzalanmış genel kurul toplantı tutanağı örneği,

2-Tüzük değişikliği yapılmışsa, tüzüğün değişen maddelerinin yeni ve eski şekli ile dernek tüzüğünün son şeklinin her sayfası yönetim kurulunca imzalanmış örneği.

Eklenir.

Taşınmazların Bildirilmesi

Derneğin edindiği taşınmazlar tapuya tescilinden itibaren otuz gün içinde (Dernekler Yönetmeliği EK-26’da sunulan) “Taşınmaz Mal Bildirimi”ni doldurmak suretiyle mülki idare amirliğine bildirilir.

Yurt dışından Yardım Alma Bildirimi

Dernek tarafından, yurt dışından yardım alınacak olması durumunda yardım alınmadan önce (Dernekler Yönetmeliği EK-4’te belirtilen) “Yurt dışından Yardım Alma Bildirimi” iki nüsha olarak doldurup mülki idare amirliğine bildirimde bulunurlar.

Bildirim formuna, yurt dışından yardım alınması hususunda alınmış yönetim kurulu kararı örneği, varsa bu konuda düzenlenen protokol, sözleşme ve benzeri belgeler ile yardımın aktarıldığı hesaba ilişkin dekont, ekstra ve benzeri belgenin bir örneği de eklenir.

Nakdi yardımların bankalar aracılığıyla alınması ve kullanılmadan önce bildirim şartının yerine getirilmesi zorunludur.

 

 

Kamu Kurum ve Kuruluşları İle Birlikte Yürütülen Ortak Projelerle ilgili Bildirim

Derneğin görev alanına ilişkin konularda kamu kurum ve kuruluşları ile yürüttüğü ortak projelerle ilgili olarak yapılan protokol ve projenin örneği (Dernekler Yönetmeliği EK- 23’de gösterilen) “Proje Bildirimi”ne eklenerek, protokol tarihini izleyen bir ay içinde dernek merkezinin bulunduğu yerin valiliğine verilir.

Değişikliklerin Bildirilmesi

Derneğin yerleşim yerinde meydana gelen değişiklik (Dernekler Yönetmeliği EK-24’te belirtilen) “Yerleşim Yeri Değişiklik Bildirimi”; genel kurul toplantısı dışında dernek organlarında meydana gelen değişiklikler (Dernekler Yönetmeliği EK-25’te belirtilen) “Dernek Organlarındaki Değişiklik Bildirimi” doldurulmak suretiyle, değişikliği izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine bildirilir.

Dernek tüzüğünde yapılan değişiklikler de tüzük değişikliğinin yapıldığı genel kurul toplantısını izleyen otuz gün içinde, genel kurul sonuç bildirimi ekinde mülki idare amirliğine bildirilir.

Temsilcilik Açma

Madde 17-Dernek, gerekli gördüğü yerlerde dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla yönetim kurulu kararıyla temsilcilik açabilir. Temsilciliğin adresi, yönetim kurulu kararıyla temsilci olarak görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından o yerin mülkî idare amirliğine yazılı olarak bildirilir. Temsilcilik, dernek genel kurulunda temsil edilmez.

Derneğin İç Denetimi

Madde 18-Dernekte genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

Denetim kurulu tarafından en geç yılda bir defa derneğin denetimi gerçekleştirilir. Genel kurul veya yönetim kurulu, gerek görülen hallerde denetim yapabilir veya bağımsız denetim kuruluşlarına denetim yaptırabilir.

Derneğin Borçlanma Usulleri

Madde 19-Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak ta yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

Tüzüğün Ne Şekilde Değiştirileceği

Madde 20-Tüzük değişikliği genel kurul kararı ile yapılabilir.

Genel kurulda tüzük değişikliği yapılabilmesi için genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Tüzük değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’ dür. Genel kurulda tüzük değişikliği oylaması açık olarak yapılır.

Derneğin Feshi ve Mal Varlığının Tasfiye Şekli

Madde 21-Genel kurul, her zaman derneğin feshine karar verebilir.

Genel kurulda fesih konusunun görüşülebilmesi için genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Fesih kararının alınabilmesi için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’ dür. Genel kurulda fesih kararı oylaması açık olarak yapılır.

 

Tasfiye İşlemleri

Genel kurulca fesih kararı verildiğinde, derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi son yönetim kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin genel kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde dernek adında “Tasfiye Halinde Küçükmuhsine Köyü Kültür Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği” ibaresi kullanılır.

Tasfiye kurulu, mevzuata uygun olarak derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi işlemlerini baştan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Bu kurul, önce derneğin hesaplarını inceler. İnceleme esnasında derneğe ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemeleri sırasında derneğin alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Derneğin alacaklı olması durumunda alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan tüm para, mal ve hakları, genel kurulda belirlenen yere devredilir. Genel kurulda, devredilecek yer belirlenmemişse derneğin bulunduğu ildeki amacına en yakın ve fesih edildiği tarihte en fazla üyeye sahip derneğe devredilir.

Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır.

Derneğin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur.

Derneğin defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son yönetim kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, bir yönetim kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş yıldır.

Hüküm Eksikliği

Madde 22-Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve bu Kanunlara atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır.

Geçici Madde 1-İlk genel kurulda dernek organları oluşturulana kadar, derneği temsil edecek ve dernekle ilgili iş ve işlemleri yürütecek olan geçici yönetim kurulu üyeleri aşağıda belirtilmiştir.

Geçici Yönetim Kurulu Üyelerinin;

Adı ve Soyadı : Görev Unvanı :

İbrahim SOYTÜRK Yönetim Kurulu Başkanı

Osman ŞAHİN Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Mevlüt ALTUNTAŞ Yönetim Kurulu Üyesi

Osman YİĞİTBAŞI Yönetim Kurulu Üyesi

Mustafa IHLAMUR Yönetim Kurulu Üyesi

Abdurrahman İNANIR Yönetim Kurulu Üyesi

Mevlüt ERSOYTÜRK Yönetim Kurulu Üyesi

Bu tüzük 22 (Yirmi iki) madde ve 1 (Bir) geçici maddeden ibarettir.

 

 

Çarşamba, 04 Mart 2015 08:24

Misyonumuz

MİSYONUMUZ

 

·Türkiye genelinde bulunan Küçükmuhsine köylülerimizi bir araya getirmek,

·Köylülerimizin arasında tanışma ve kaynaşmayı sağlamak,

·Köylülerimizin ekonomik ve sosyal ihtiyaçlarını karşılamak üzere çeşitli etkinlikler düzenlemek,

·Doğum, ölüm, evlenme, vb. sosyal hadiselerde yardımlaşma ve hemşerilik görevlerinin yerine getirilmesinde aracı olmak,

·Köyümüzün ağaçlandırılmasını sağlamak,

·Başarılı veya okuma olanağı olmayan gençlerimizin tahsilini tamamlamalarını sağlamak için burs vermek,

·Yardıma muhtaç köylülerimizi tespit edip, onlara yardım edilmesi konusunda aracı olmak,

·Köyümüzün kalkınması ve tarihi Mağaralarımızın Türk turizmine kazandırılmasını sağlamak.

Çarşamba, 04 Mart 2015 08:22

Hakkımızda

HAKKIMIZDA

Küçükmuhsine Köyü Kültür Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, 03 Mart 2015 tarihinde şuanda faaliyet gösterdiği yer olan Konya’da kurulmuştur. Derneğimizin ilk kurucu üyeleri İbrahim SOYTÜRK, Osman ŞAHİN, Mevlüt ALTUNTAŞ, Osman YİĞİTBAŞI, Abdurrahman İNANIR, Mustafa IHLAMUR ve Mevlüt ERSOYTÜRK’dür. Denetçiler ise; Veli SELÇUK, Ahmet İŞCAN ve Fatih ÖZDEMİR’dir.

Köylülerimiz arasında unutulmaya yüz tutmuş olan birlik-beraberlik ve kardeşlik duygusunu canlandırmak, köylülerin birbirleriyle kaynaşmasını ve dayanışmasını sağlamak için; Osman ŞAHİN ve Mevlüt ALTUNTAŞ önderliğinde daha önceleri birkaç kez toplanılmış olup, bu toplantılar neticesinde dernek kurma fikri ortaya çıkmıştır.

Derneğimizin amacı; geçmiş nesillerden bize bırakılan kültürel mirası canlı tutarak, daha geniş kitlelere ulaştırmak, Konya ve diğer illerde bulunan Küçükmuhsinelilerin tanışmalarını, yardımlaşma birliğini sağlamak, ekonomik ve kültürel seviyelerini geliştirmek.

Bu zengin kültürün tanıtımı ve köylülerimizin kaynaşıp kucaklaşması, gelecek nesillerimizin kültürümüzü tanıması için bazı kültürel ve sanatsal etkinlikler düzenlemek.

Derneğimize üye olmak için; Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve 18 yaşını bitirmiş olmak, taksirli suçlar hariç 5 yıldan daha ağır bir suçtan hüküm giymemiş olmak yeterlidir.

Çarşamba, 04 Mart 2015 08:17

Sunuş

Sevgili Küçükmuhsine’liler,

 

Derneğimizin kuruluş yılında, sanal âlemde dünyanın her köşesindeki Küçükmuhsine'lileri buluşturmak, aramızdaki bağları güçlendirmek, kültürümüzü yaşatmak ve gelecek kuşaklara aktarmak için, bu siteyi hazırladık.

Bu web sitesi deneğimizin ve köyümüzün dünyaya açılan yüzüdür. Kurumsal ciddiyetle, Küçükmuhsine köyüne yakışır bir şekilde çok titiz bir çalışmanın ürünü ile karşınızdayız.

Web sitemizin hazırlık sürecinde, yayın kurulunda görev alan arkadaşlarımız gerçekten özverili çalışmalarıyla, Derneğimizin ve köyümüzün tanıtımı için büyük katkıda bulundular. Her hafta sonu tatilini ve mesai haricindeki zamanlarını dernekte çalışarak geçiren yayın kurulumuzdaki arkadaşlarımız, birlikte çalışmanın ve paylaşmanın güzelliklerini yaşadılar. Derneğimizde beş aydır köyümüz konuşuluyor, üyelerimiz anılarını anlatıyor, köyümüzle ilgili çeşitli araştırmalar yapılıyor.

Köyümüzle ilgili projelerimizi, derneğimizle ilgili çalışmalarımızı ve duyurularımızı web sitemizde yayınlayacağız, görüşlerinizi elektronik posta aracılığı ile veya telefonla derneğimize iletirseniz, bilgilerimizi paylaşmış oluruz.

Köyümüzle ilgili yayınladığımız araştırmalarda eksik bilgi veya yanlış tanımlamalar var ise doğruluğu kanıtlanmış veya birden fazla kişinin aynı doğrultudaki söylemlerini bizlere yazınız birlikte tartışarak doğruyu bulup yayınlayalım.

Bu siteyi hazırlayan yayın kurulumuzun değerli üyelerine ve bu çalışmaları Internet ortamına taşıyan Osman YİĞİTBAŞI’na derneğimiz adına teşekkür ederiz.

Paylaşmanın güzelliklerini, sanal âlemde derneğimizin web sitesinde, gerçek alemde ise; Küçükmuhsine Köyü'nde yaşamak dileği ile...

 

YÖNETİM KURULU

Page 15 of 15